Apie mus

Europos humanitarinis universitetas (EHU) yra vienintelis baltarusiškas universitetas, veikiantis be akademinės laisvės suvaržymų. Savo veikloje EHU vadovaujasi Europos intelektualinę tradiciją bei liberalaus švietimo principais. EHU studentai mokosi pagal laisvųjų menų ir menų modelį, kuris leidžia maksimaliai atskleisti studentų kūrybinį ir akademinį potencialą, taip pat ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius ir aktyvų pilietiškumą.

EHU yra humanitarinis universitetas, kurio misija – ugdyti kritiškai mąstančius, kūrybingus ir atsakingus individus, kurie prisidėtų prie demokratiškos ir laisvos Baltarusijos kūrimo. Nors EHU pagrindinė užduotis – suteikti galimybę jauniems baltarusiams įgyti išsilavinimą laisvoje aplinkoje, universitetas yra atviras studentams iš įvairių šalių. Šiuo metu jame studijuoja arti šimto užsieniečių, tarp jų – pora dešimčių lietuvių.

Kodėl EHU?

Už ką studentai
dėkingi EHU?
ŽIŪRĖTI VIDEO
  • Šiuolaikinis požiūris į švietimą;
  • Tarpdiscipliniškumas;
  • Praktinis mokymas;
  • Savarankiškumas;
  • Individualus požiūris;
  • Tarptautinė patirtis;
  • Prieinamumas ir atvirumas;
  • Akademinės ir socialinės veiklos rėmimas.

Misija ir strategija

Nuo pat Europos humanitarinio universiteto įkurimo Minske 1992 m. EHU misija buvo kurti ir skatinti socialiai atsakingas kritines žinias socialinių ir humanitarinių mokslų srityje, siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę bei vienybę su moksliniais tyrimais, kūrybiniais ir taikomaisiais projektais.

Pagal 2016-2021 mm. EHU Strateginį planą Universitetas ketina toliau sudaryti sąlygas gauti geriausią įmanomą akademinę ir mokslinę patirtį, teikti naujoviškus metodus mokymo ir mokymosi procese, skatinti tarpkultūrinį dialogą ir Baltarusijos integraciją į Europos politinę ir akademinę bendruomenę.
Daugiau apie EHU Strateginį planą

Akademinė laisvė

EHU turi autonomiją, grindžiamą savivaldos ir akademinės laisvės principais. EHU yra neatsiejama Europos ir pasaulio akademinės bendruomenės dalis. Universitetas pripažįsta Europos vertybes ir savo veikloje vadovaujasi Didžiosios universitetų chartijos nuostatomis, Europos aukštojo mokslo erdvės ir kitomis tarptautinės mokslo ir akademinės bendruomenės normomis.
Peržiūrėti dokumentus

Struktūra

Žiūrėti EHU struktūrą

EHU studentai

EHU vukdomos pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistrantūros) bei trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos. Taip pat galima studijuoti vientisosiose studijose („Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisė“ programa). Studentai pasirenka akivaizdines arba ištęstines studijas. Būdamas visateisiu Bolonijos proceso dalyviu EHU suteikia studentams nemažai galimybių dalyvauti mobilumo programose. Didelis EHU švietimo programų konkurencingumas gerokai padidina studentų galimybes sėkmingai įsidarbinti įvairiose veiklos srityse tiek Baltarusijoje, tiek užsienyje. EHU absolventai gauna diplomus, pripažinamus visoje Europoje ir Šiaurės Amerikoje.
Daugiau apie EHU studentus

EHU absolventai

EHU is an ambition
ŽIŪRĖTI VIDEO

Nuo EHU įkūrimo 1992 m. Universitetą jau baigė daugiau nei 3000 absolventai, iš kurių 2124 žmonėms diplomas buvo iteiktas jau Vilniuje. EHU didžiuojasi savo absolventų pasiekimais ir kiekvienais metais iteikia „Išskirtinio EHU absolvento“ apdovanojimą. Dėl savo aukštosios kokybės išsilavinimo EHU absolventai turi didelę paklausą Baltarusijos darbo rinkoje. Remiantis paskutinės apklausos rezultatais, apie pusę YSU absolventų užsidirba virš vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio Minske. Daugelis absolventų toliau mokosi ir dirba daugiau nei 30 šalių.
Daugiau apie EHU absolventus